MÔ TẢ DỰ ÁN

Trao đổi văn hóa Việt-Hàn, tổ chức các tiết mục biểu diễn âm nhạc và biểu diễn các tiết mục văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc.

THỜI GIAN

2/11/2017

ĐỊA ĐIỂM

GEM CENTER@HCM

TIẾP CẬN

Hơn 2,000 khách tham gia sự kiện

MÔ TẢ

Trao đổi văn hóa Việt-Hàn, tổ chức các tiết mục biểu diễn âm nhạc và biểu diễn các tiết mục văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc.