MÔ TẢ DỰ ÁN

Giới thiệu sản phẩm mới nhất của Heineken – Heineken Silver đến mọi người.

THỜI GIAN

23/3/2019

ĐỊA ĐIỂM

DINH THỐNG NHẤT TẠI TP.HCM.

TIẾP CẬN

Hơn 1,500 khách hàng tham dự Event.

MÔ TẢ

Giới thiệu sản phẩm mới nhất của Heineken – Heineken Silver đến mọi người.