MÔ TẢ DỰ ÁN

Thi đấu giao lưu với các cơ quan Chính Phủ.

THỜI GIAN

22/9/2019

ĐỊA ĐIỂM

KHU DU LỊCH VĂN THÁNH@HCM

TIẾP CẬN

Hơn 100 khách tham gia sự kiện

MÔ TẢ

Thi đấu giao lưu với các cơ quan Chính Phủ./p>